IMG_4414.jpg
Foto: Mette Dale.

I Grenland samarbeides det på tvers av klubber

I desember 2022 ble Telemark Friidrettskrets kontaktet av en av klubbene i Grenland-regionen med spørsmål om man kunne se på konseptet Grenland Friidrett. Dette hadde det vært snakket om i årevis, men det hadde aldri blitt tatt ordentlig tak i.

Denne gangen fulgte Telemark Friidrettskrets opp henvendelsen, og på det første møtet møtte det opp rundt tretti representanter fra klubbene Urædd, Herkules, Gjerpen og Eidanger.

Siden har det gått slag i slag. En trenerkabal ble lagt, regler diskutert og treningstidspunkt ble fastsatt.

Det mest nærliggende spørsmålet er jo hvorfor?

Tanken bak var og er å forene trenerkreftene i Grenland-regionen.
Det er for få utøvere i hver klubb til at man klarer å danne gode nok sosiale rammer.
Flere utøvere, spesielt i de tekniske øvelsene, er ofte alene på trening.

Dette samarbeidet er et forsøk på å starte gode treningsgrupper med de beste trenerne i de fire klubbene. Formålet er å beholde utøverne lengst mulig i friidretten, og å utvikle de på best mulig måte.
Det åpnes også for å ta med utøvere fra andre klubber, om det er ønskelig.

Skal man så ikke lenger konkurrere for en klubb?

Jo det skal man.
Grenland Friidrett er kun et samarbeidsprosjekt på tvers av de nevnte klubbene, slik at man kan nyte godt av de trener-ressursene som finnes og skape gode treningsmiljøer.

Aldersgruppen som prosjektet omfatter er i utgangspunktet tenkt for 13 år pluss, med mulighet for at man enkelte ganger kan ha med 12-åringer som hospitanter. Dette for at de skal kunne få innblikk i og forberede seg på det som venter året etter.

Dette samarbeidet gjør at regionen har topp trenere i alle grener.
Og som en trener i Herkules uttalte:
- Vi har jo ingen kasttrenere i vår klubb. Tenk så gøy for våre utøvere å kunne trene med kapasiteter som Georg Andersen og Svein Inge Valvik.

Nå håper vi at enkeltutøvere i spesielt tekniske øvelser ikke vil være alene på trening, men at vi faktisk kan skape gode treningsmiljøer.

Det er nok en gang viktig å poengtere at Grenland Friidrett ikke er en klubb, kun et samarbeidsprosjekt mellom klubber.

Den første samlingen foran 2024-sesongen fant sted denne uka og hele 35 utøvere møtte opp på den første treningskvelden. Der ble de møtt av ni trenere fra de ulike klubbene, kretsleder Simen Sigurdsen ønsket velkommen og alle fikk hver sin Grenland Friidrett-genser.

Telemark Friidrettskrets håper at dette prosjektet kan løfte kretsen og deres utøvere videre frem, og spiller ballen (les løsningen) videre til andre som kan se på mulighetene i sine områder.