Info.png

Valgkomitéen har startet arbeidet foran tinget 2023

Valgkomitéen i Norges Friidrettsforbund er i gang med sitt arbeid foran Friidrettstinget 25. og 26. mars neste år.

- Vi har startet på en stor og viktig jobb, sier leder Ronny Nilsen på vegne av komiteen.
- Medlemmer fra valgkomiteen vil være til stede på arrangementer fremover. På høstparten vil vi ha innledende samtaler med det sittende styret, administrasjonen og kretsleddet, sier han.

Valgkomiteen skal innstille følgende:

  • Styret: President, visepresident og 7 styremedlemmer.
  • Kontrollkomiteen: Leder, minst 2 medlemmer + 1 varamedlem.
  • Lovutvalget: Leder, 4 medlemmer + 2 varamedlemmer.

- Som det fremgår av NFIFs lov er alle på valg. I arbeidet vårt vil vi også vurdere en rekke momenter, som kompetanse, kontinuitet, kjønn og geografi. I tillegg er det viktig at ungdom får mulighet til å bli hørt. Lovverket gir klare føringer for styrets virksomhet, og for komitéens arbeid er det viktig å finne kandidater som både bryr seg om norsk friidrett og som virkelig ønsker å løfte friidretten fremover. Vi trenger derfor innspill på aktuelle kandidater, med både ønsket kompetanse og egenskaper til å utføre dette viktige arbeidet. Det samme gjelder for Kontrollkomitéen og Lovutvalget.

- Vårt arbeid vil basere seg på å sette sammen det beste laget til å løfte norsk friidrett videre opp og frem. Valgkomitéen vil gjennomgå og vurdere alle innspill som kommer inn, sier han.

Frist for innspill er 8. januar 2023, og du kan kontakte valgkomiteen enten på telefon eller mail:

49FDDE8E-F968-4BC8-9915-175743C084B9.png

Leder:
Ronny Nilsen, Ullensaker/Kisa IL
905 17 098
ronny.nilsen@olympian.org
Bildet: Øverste rad i midten.

Medlemmer:
Stine Haugum, Strindheim IL
958 46 815
Stine.haugum@gmail.com
Bildet: Nederste rad til høyre.

Kari Ann Nygård, Narvik IL
916 70 935
kan-nyga@online.no
Bildet: Øverste rad til venstre.

Quincy Douglas, Bækkelagets SK
466 72 818
douglascoaching@outlook.com
Bildet: Nederste rad til venstre..

Martha Gulbrandsen (ungdomsrepresentant), Hordaland FIK
978 90 855
Marthagulbrand@gmail.com
Bildet: Øverste radtil høyre.