D9E1C947-46A3-49E5-84A2-4DD8C08DC0C2.png

Terminlister 2023 - fra SportsAdmin til iSonen

Endringen fra at terminlistene ligger i SportsAdmin til iSonen gjør at det også blir noen endringer i bruken av terminliste-siden vår.

På vår side som omhandler terminlisten må du nå:

Bruke Terminliste 2022 - SportsAdmin for terminlistesøk i 2022.

Bruke Terminliste 2023 - iSonen for terminlistesøk i 2023.

NB: For resten av året 2022 kan det være greit å sjekke begge listene, da det også er registrert 2022-stevner i listen på iSonen. Det er ikke automatikk i at de ligger begge steder!

Merk at terminlisten i iSonen pr nå kun viser planlagte/kommende arrangement. På sikt vil også avholdte arrangement vises.

Det jobbes også med å få på plass filtervisning for friidrettskrets.