IMG_1379.jpg

Nominér din kandidat til Friidrettsgallaen

I forbindelse med Friidrettskonferansen og Trenerseminaret helga 11. til 13. november skal vi hylle og feire klubb-Norge og frivilligheten som er bærebjelken i Norsk Friidrett. Vi inviterer hele friidretts-Norge til å nominere sine kandidater.

Prisene som vi ber dere nominere kandidater til er disse:

 • Årets ildsjel.
 • Årets klubb.
 • Årets unge trener.
 • Årets unge leder.
 • Årets arrangement på bane.
 • Årets arrangement utenfor bane.

Det er fullt mulig å nominere egen klubb eller egen klubbs arrangement.
Du nominerer her.

Friidrettskonferansen

Programmet for Friidrettskonferansen, inkludert en egen samling for ungdom, finner du her.

Påmelding skjer her.

Årets ildsjel

Årets ildsjel har, uansett alder, gjort en solid frivillig, uegennyttig innsats i friidretten utover det man kan forvente. Årets ildsjel kan ikke være ansatt i klubben eller kretsen.

Årets klubb

Årets klubb er en klubb som lever opp til visjonen «Friidrett for alle – hele livet». Momenter som vektlegges ved tildeling av prisen er årets klubb er - i ikke prioritert rekkefølge:

 • Medlemsvekst.
 • Bredden av aktivitetstilbudet (trening- og konkurranse-aktivitet).
 • Kompetansehevende aktivitet.
 • En klubb som setter fokus på helheten i klubben.
 • En klubb som utvikler alle områdene i organisasjonshjulet.

Årets unge trener

Årets unge trener er under 30 år og er engasjert i en friidretts-klubb/-gruppe i Norge. Momenter som vektlegges ved tildelingen er:

 • Kompetansenivå.
 • Hvordan treneren jobber med utøverutvikling og treningsmiljøet i gruppa hen er trener for.
 • Hvordan treneren fremstår som rollemodell i miljøet. 

Årets unge leder

Årets unge leder er under 30 år og er engasjert enten i en friidrettsklubb, krets/region eller sentralt i NFIF. Momenter som vektlegges ved tildelingen er:

 • Engasjement og kompetanse.
 • Initiativ og handling/tiltak lederen har satt i gang.
 • Hvordan lederen framstår som rollemodell i miljøet.

Årets arrangement på bane

Årets arrangement på bane har utmerket seg som et godt arrangement der arrangøren har klart å legge forholdene godt til rette for både utøvere, publikum og andre interessenter. Andre momenter som også vurderes ved tildelingen er:

 • Særegenhet og originalitet.
 • Miljøhensyn.
 • Profilering og markedsføring.
 • Arrangørens ressurser og forutsetninger.

Årets arrangement utenfor bane

Årets arrangement utenfor bane har utmerket seg som et arrangement der arrangøren har klart å legge forholdene godt til rette for både utøvere, publikum og andre interessenter. Andre momenter som også vurderes ved tildelingen er:

 • Sikkerhet og risikovurdering.
 • Miljøhensyn.
 • Godt tilrettelagt for barn og ungdom, og generelt mangfold i deltakelsen.
 • Profilering og markedsføring.
 • Særegenhet og originalitet.

Prisen for Årets trener deles også ut på Friidrettsgallaen, men denne prisen er det Friidrettens Trenerforening som står for.