6310D641-89D2-42BE-9C4C-976A28D6B1AA.png

NFIF inviterer til løypemålerkurs i Ørsta

NFIF har i samarbeid med World Athletics og AIMS gleden av å invitere til løypemålerkurs i Ørsta den 25. og 26. juni. I dag mangler vi sertifiserte løypemålere i både Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og vi oppfordrer derfor interesserte til å melde seg på.

Norges Friidrettsforbund, World Athletics og AIMS fikk i løpet av høsten 2021 på plass nasjonal opplæring i det godkjente internasjonale systemet som sikrer løypemåling i tråd med internasjonale krav. Siden den gang har 20 løypemålere blitt utdannet i Norge, og i underkant av 70 løyper er blitt kontrollmålt. Lenke til en liste over løypemålere, og en liste over kontrollmålte løyper.

Løypemålerne er godt fordelt rundt omkring i Norge, men vi mangler løypemålere i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 25. og 26. juni setter vi derfor opp et løypemålerkurs på Havila Hotel Ivar Aasen i Ørsta som vi håper kan samle interesserte på tvers av de to fylkene.

Nøyaktig løypemåling er et grunnleggende krav for at arrangører, løpere og andre skal kunne være 100 prosent sikre på at løypa er nøyaktig og korrekt.

Alle formaliteter er ivaretatt og planlagt sammen med WA/AIMS, og den danske A-sertifiserte AIMS-måleren Peer Jensen vil holde kursene i Norge.

Om kurset

Kurset vil foregå på dansk, og har en makskapasitet på 10 personer. Det strekker seg over to dager (lørdag og søndag), og påmeldingsavgiften er på 600 kroner som da inkluderer lunsj begge dager.

Påmelding til løypemålerkurs

Hvor: Havila Hotel Ivar Aasen - telefon 70 04 51 00.

Adresse: Parkvegen 9, 6150 Ørsta.

Kurssavgift: 600 kroner, som inkluderer to kursdager og to lunsjmåltider.

Pristilbud, hotell: 1198 kroner for standardrom.

Prisene forutsetter henvisning til avtale mellom hotellet og NFIF - referanse: 90858.

Merk! Det er kun organisasjonsledd tilsluttet WA som kan stå som offisielle ratifiseringsorgan, og kurset krever derfor at deltaker har medlemsskap i en klubb tilknyttet Norges Friidrettsforbund.

Hva trenger jeg som deltaker?

Da oppmåling er en del av kurset må alle kursdeltakere ha:

  • Jones Counter*
  • Sykkel**
  • Kalkulator
  • Gul sikkerhetsvest
  • Notatblokk og penn til beregninger.
  • Verktøy til avmontering av sykkelens forhjul, slik at Jones Counter kan monteres.

* Jones Counter kan lånes gratis eller kjøpes for 2000 kroner av NFIF under kurset.

** Vi anbefaler at du tar med deg sykkel selv, da det er begrenset hvor mange vi klarer å oppdrive til hvert kurs. Dess færre som har med seg sykkel, dess lenger tid vil den praktiske biten ta.

Program (program og tidspunkt kan endres):

Dag 1:

09:00-09:30: Velkomst og presentasjon (AIMS og NFIF).

09:30-10:00: World Athletics regler for løyper.

10:00-11:00: Calibrated Bicycle Method – Jones Counter.

11:00-12:00: Kalibreringsstrekning i praksis.

12:00-13:00: Lunsj.

13:00-16:00: Kalibrering- og oppmåling i praksis.

16:00-18:00: Beregninger, diskusjon og analyse.

Dag 2:

09:00-09:30: Oppsummering fra dag 1.

09:30-12:00: Gjennomgang av oppmålingsdokument.

12:00-12:30: WA- og AIMS-dokumentasjon.

12:30-13:00: Neste steg og avrunding

13:00-14:00: Lunsj