IMG_1722.jpg
På bilde så ser vi stående fra venstre Ingvild Johanne Steinheim daglig leder i Finnmark FIK, videre Johnny Kirkeeide, Kari Tennefoss, Silje Løvstad, Anne Karin Dolonen, Linda Josefine Sjöblom, Morten Fossmellem. Sittende foran Jenny Marie Kirkeeide, Serine Tennefoss Haugvoll, Oliver Norseng og Sondre Dolonen Roska. Ikke til stede på bildet er Ilya Hvodinzky, Sigurd Larne, Elin Larne og Marites Kirkeeidet.

Finnmark i gang med klubbutvikling

Da er også vår nordligste krets i gang med NFIF sitt klubbutviklingsprosjekt. 24. oktober startet man opp i Vadsø, og da er det pågående prosjekter både der og i Innlandet, mens prosjekter i Grenland og Rogaland står i startgropa.

Vadsø Turnforening Friidrett startet som sagt opp sitt prosjekt den 24. oktober, med femten deltakere med stor spennvidde. Ansvarlig for prosjektet er nyutdannet kurslærer og daglig leder i Finnmark FIK Ingvild Steinheim samt Morten Karolius.

I løpet av den første kurskvelden kom det fram både hva som fungerer i klubben, og hva klubben ønsker å forbedre.

Trenersituasjonen i klubben er veldig bra. De har tre utdannede trenere, deriblant Morten Fossmellem som skapte ny giv i friidrettsgruppa da han kom til Vadsø for noen år siden. Dette i tillegg til at tre av de eldste utøverne også har tatt trenerkurs.

Klubben føler også at de har bra organisasjon og ledelse innad i friidrettsgruppa. 

Klubben merker imidlertid nedgang blant de eldste utøverne etter pandemien, men de har ganske bra rekruttering fra første til tredje klasse. Det er imidlertid helt klart at klubben vil jobbe med ungdomsrekruteringstiltak og man diskuterte blant annet muligheten for å ta i bruk TikTok og Snapchat i dette arbeidet.

Et annet forbedringspunkt er anlegget som er fra slutten av 70-tallet og lider under manglende vedlikehold fra kommunen sin side. Friidrettsgruppa har gjort det de klarer på dugnad, men det er langt fra perfekt og bana er full av humper, dumper og hull.

Det ble også lagt fram et mylder av ideer for videre utvikling og det blir spennende å følge Vadsø på utviklingsveien.

I gang også i Innlandet

Norges Friidrettsforbund er ellers i gang med et tilsvarende prosjekt i Innlandet, nærmere bestemt i klubbene Gjøvik FIK, FIK Orion, Lillehammer IF og Hamar IL.

Her har det vært gjennomført oppstartsmøter med hver klubb og foreløpig ett fellesmøte.
Ett nytt fellesmøte planlegges medio november, hvor man blant annet skal snakke om veien videre og se nærmere på konkrete samarbeidsprosjekter.

Starter opp i Grenland

Den 10. januar startes det opp med et prosjekt i Telemark; Grenland Friidrett. I dette prosjektet skal man forsøke å forene krefter for de over 13 år.

I Grenland finnes det fire klubber; IF Herkules, IF Urædd, Eidanger IL og Gjerpen IF. Til sammen har disse fire klubbene mye ressurser. Planen nå er å forene disse, slik at utøvere blir flere på trening og bedre og mer spesialiserte trenere - noe som forhåpentligvis kan vøre med å redusere frafallet.

Rogaland i startgropa

NFIF er også i startgropa med et prosjekt i Rogaland, som vil omfatte klubbene Hinna Friidrett og IL Skjalg.