8BF73081-07C2-4811-9BEB-10F6863F5F0D.png

Endringer i Norges Friidrettsforbund sin lov

På bakgrunn av vedtak fra Idrettstinget i 2021 og ny lovnorm fra NIF har NFIF sitt styre vedtatt revidert lov av 1. april 2022.

Ny lov, med og uten markerte endringer, finner du under: Lover og regler på friidrett.no.

Endringene er først og fremst av teknisk karakter, og innebærer at lovtekst hentet fra idrettens felles lovverk i stor grad erstattes med henvisninger og linker til NIFs lov. Mer informasjon om lovendringene som ble vedtatt på Idrettstinget finnes her under Informasjon om lovendringer 1. januar 2022 på idrettsforbundet.no: Kapitel 2: Felles bestemmelser for hele organisasjonen.

Særforbundene er forpliktet til å oppdatere sin lov i tråd med NIFs lover og lovnorm.