nfif-logo-705x405.jpg

Valgkomiteens innstilling til styre for perioden 2021-2023

Valgkomiteen i NFIF har i dag kommet med sin innstilling til nytt styre i Norges Friidrettsforbund for tingperioden 2021-2023. Valgkomitéen har med flertall innstilt nåværende visepresident Anne Farseth som ny president. Friidrettstinget 2021 skal avholdes som et digitalt ting 22. og 23. mai.

Nye foreslått inn i styret er Runar Bålsrud fra Hurdal IL som visepresident, samt forslag på ny ungdomsrepresentant Helge Sveindal Rosfjord fra Lyngdal IL. Visepresident og styremedlemmer er enstemmig innstilt.

- Vi har jobbet intenst og gjennomført en grundig prosess, sier leder av valgkomiteen Hilde Osnes.
- Det har vært flere gode kandidater til president-vervet, og vi har gjort flere intervju-runder der vi blant annet har kartlagt kompetanse og mål før vi har kommet frem til denne innstillingen, sier hun

Nærmere introduksjon av kandidatene vil komme i tingdokumentene.

Her er fullstendig innstilling til styre i NFIF for perioden 2021-2023:

President: Anne Farseth, IL i BUL.
Visepresident: Runar Bålsrud, Hurdal IL.
Styremedlem: Ragnfrid M.N. Llano, Laksevåg T&IL.
Styremedlem: Siri Eide Storaa, Målselv IL.
Styremedlem: Helge Sveindal Rosfjord (ungdomsrepresentant), Lyngdal IL.
Styremedlem: Henrik Carstens, Trondheim FIK.
Styremedlem: Hilde Stokvold Gundersen, Fyllingen FIK.
Styremedlem: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL.
Styremedlem: Per Espen Fjeld, Tjøme løpeklubb.

Innstilling tingvalgte utvalg:

Kontrollutvalget:
Leder: Anne Merethe Moe Dahlen, Stovnerkameratene.
Medlem: Hans Kristian Sætrum, KFUM-kameratene.
Medlem: Øivind Røraas, Moss IL.
Varamedlem: Bjørg Larsen, T&IF Viking.

Lovutvalget:
Innstillingen til Lovutvalget offentliggjøres på et senere tidspunkt.

Valgkomite innstilles til tinget av det sittende styret.

Friidrettstinget 2021 skal avholdes som et digitalt ting 22. og 23. mai.