NFIF 705.jpeg

Klubbene må ta i bruk trenerattestens klubbløsning

Trenerattesten ble innført obligatorisk for alle som har et treneransvar for barn og unge i norsk idrett på Idrettstinget i 2021. Implementering skal skje i perioden 2021-23. For å få full effekt av ordningen må klubbene ta i bruk klubbløsningen for trenerattesten. Da får klubben oversikt over egne trenere, og kan samtidig få oversikt over hvem som har fremvist politiattest.

Trenerattestens klubbløsning, som man får tilgang til via trener.nif.no, skal gi klubben oversikt over egne trenere, inkludert en enkel oversikt over alders- og kjønnsfordeling på trenerne.
Videre skal klubben få en bedre 
oversikt over hvilken kompetanse trenerne har, og kunne kartlegge klubbens kompetansebehov.
Klubben vil også få oversikt over hvilke trenere som har fullført 
Trenerattesten og hvilke trenere som har fremvist politiattest

Klubben får en unik mulighet til å følge opp trenerne sine samtidig som både særkrets og særforbund får tilgang til informasjonen og kan ​få nyttige data om for eksempel alders- og kjønnsfordeling på trenerne i norsk friidrett.

Leder, nestleder, daglig leder, admimnistrativ leder (ansatt), ansvarlig politiattest, medlemsansvarlig eller organisasjonsansvarlig klubb må gjøre følgende:

Gå inn på trener.nif.no 

Verifiser trenere som har fullført Trenerattesten.
Bruksanvisning klubbløsning trenerattest.

Send påminnelse til trenere som ikke har fullført attesten og skriv for eksempel dette:

Idrettstinget har vedtatt at det er obligatorisk med trenerattest for alle trenere i norsk idrett.
Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.
Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne hva som er de viktigste oppgavene som skal løses. Dette skal gi en felles grunnforståelse og forventningsavklaring for alle involverte. Det betyr at alle trenere i vårt idrettslag må gå inn på trener.nif.no og gjennomføre trenerattesten. 
Her er brukerveiledning treneren.

Hva er Trenerattesten?

En digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver med utgangspunkt i Idrettens barnerettigheter. Felles grunnforståelse og forventningsavklaring på de viktigste oppgavene, samt en ressursside for treneren. Enkel teknisk løsning for både mobil og desktop.

Finnes i to versjoner. Trenere for barn 6-12 år, og ungdom 13-19 år.
Oversatt til engelsk.
Versjon for trenere i voksenidretten utvikles i 2022.

Mer om trenerattesten her.

Sammen skaper vi en bedre idrett for barn og unge.