moms0704.jpg
Illustrasjonsfoto: Bildbyrån.

Om tilskuddsordning momskompensasjon i 2020

255 millioner kroner av tilskuddsordningen til frivilligheten skal fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. Mottok organisasjonsleddet momskompensasjon i fjor, vil dere automatisk motta midler i denne ordningen.