IMG_8414.jpg

Søk om midler fra Friidrettens Venner for 2022

Friidrettens Venner deler hvert år ut midler til klubber, kretser og forbund med tilknytning til friidrett. Neste søknadsfrist er 7. januar 2022. Styret vil behandle søknadene og senest i løpet av januar neste år vedta tildelingene for 2022.

Se fullstendig utlysning her.