images_make-14457_editor_images_8ff33fea-0626-49d7-a765-c70b026c9b96.jpeg
Fra 2022 vil det være mulig å løse engangslisens for konkurranser på bane.

Mulighet for engangslisens på bane fra 2022

Mange utøvere ønsker å prøve seg på friidrettskonkurranse på bane, og på Friidrettstinget i mai 2021 ble det enstemmig vedtatt å innføre engangslisens på bane fra 2022.

Fra 1. januar 2022 kan medlemmer i friidrettsklubber løse engangslisens for løp på bane. Det ble enstemmig vedtatt på Friidrettstinget i mai. Engangslisens for konkurranser på bane kan løses av medlemmer i Norges Friidrettsforbunds medlemslag, og vil knyttes til ett enkelt banearrangement (uavhengig av antall øvelser eller om arrangementet går over flere dager). Arrangør skal foreta en sjekk av at alle deltagere har helårslisens eller engangslisens for det aktuelle stevnet.

Engangslisenser utenfor bane skal betales samtidig med startkontingent, og det skal gjennomføres automatisk elektronisk lisenssjekk i påmeldingsprosedyrene når påmelding skjer online. Ved etteranmeldinger og påmeldinger ved start er arrangøren forpliktet til å foreta lisenssjekk og eventuelt innkreve engangslisens før påmelding kan aksepteres.

NFIF vil komme tilbake med mer relevant info innen året er omme.