NFIF 705.jpeg

Det blir endringer i Lagserien fra 2022

Som tidligere nevnt tas innendørsresultater med i lagserien fra 2022, og serieperioden endres samtidig til å følge kalenderåret. Disse endringene medfører at vi gjøre enkelte andre tilpasninger.

60 meter og 60 meter hekk kommer inn som nye øvelser, mens 200 meter hekk samt to av fire kappgangsøvelser tas ut av øvelsesutvalget.

Alle øvelser kan framover benyttes under obligatoriske øvelser, men det innføres krav om antall tekniske øvelser blant de obligatorisk.
Tidligere har det implisitt vært et slikt krav slik regelverket har vært utformet, nå gjøres det eksplisitt.

Resultater på 60 meter og 60 meter hekk må være med elektronisk tidtaking.

Poengtabeller for de nye øvelsene 60 meter og 60 meter hekk vil bli gjort tilgjengelig så snart de er klare.

De nye statuttene for lagserien finnes her.

Dersom du har spørsmål er det bare å kontakte Bjørge Pedersen på mail.