moms.jpg
Foto: Bildbyrån.

Åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader. Søknadsfristen for denne runden er 15. august 2021.

Informasjon, inkludert veileder, om ordningen er lagt ut på Norges idrettsforbund sin nettside.

Alle idrettslag, særforbund og idrettskretser har allerede mottatt informasjon vedrørende ordningen.

Alle organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, regioner og særkretser, skal i år (som tidligere år) søke om momskompensasjon i SportsAdmin.

Organisasjonsledd som har brutto driftskostnader på under fem millioner kroner i 2020 behøver ikke å innhente en egen revisorattestasjon. Organisasjonsledd med brutto driftskostnader over fem millioner kroner i 2020 må innhente egen revisorattestasjon til søknaden. Aktuell mal finnes her, og finnes også i SportsAdmin.

Søknadsfrist er 15. august 2021.

Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no