langtur_238306c.jpg
Foto: Frode Monsen

Tilbakebetaling av engangslisens for utøvere med helårslisens

Tilbakebetaling av engangslisens til utøvere som har helårslisens, men som har blitt belastet for engangslisens integrert i startkostnad

Noen arrangører valger å integrere engangslisens i startavgiften for sitt arrangement. For utøvere som har helårslisens, og som ønsker å få refundert engangslisensen er det utviklet en elektronisk løsning for dette.

Denne finner du på  https://response.questback.com/norgesfriidrettsforbund/tilbakebetalinglisens/