Skade.png

Forsikring

Om uhellet er ute er det viktig å ha forsikring på plass!

Gjennom lisensordningen finansierer Norsk Friidrett arrangør- og funksjonærforsikring for alle arrangement på terminlisten for mosjon. Er ditt arrangement approbert som rutinen tilsier, er det også forsikret.

Ta kontakt med lisensansvarlig i NFIF på lisens@friidrett.no for spørsmål vedrørende funksjonær- og arrangørforsikring.

 

Se vilkår her