SAM_9877_Idyllisk.jpg
Foto: Frode Monsen

For arrangører

Det skal lønne seg å arrangere mosjonsarrangement som friidrettsklubb!

Norges Friidrettsforbund har rettigheter til mosjonsløp i nnen friidretten. De aller fleste velger å arrangere mosjonsløp gjennom den frivillige idretten, noen velger en organiseringsform der løpet arrangeres i samarbeid med idretten og noen velger å stå utenfor idretten. Det er mange fordeler med å være en del av idretten, som blant annet å være knyttet til idrettens regelverk (f.eks antidoping).

Idretten krever ryddighet i forhold til økonomi. Idretten har stor tilgang til kompetanse og frivillighet. Videre er det  økonomiske fortrinn som for eksempel skattefritak, tilgang til ordninger for spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon.

For mange er det aller viktigste argumentet at arrangementer i idretten er med på å finansiere en stor del av aktiviteten i idrettslagene, slik at enda flere kan drive idrett i lokalmiljøet.

Norges Friidrettsforbund har utviklet et enkelt arrangementsystem for mosjonsarrangement. Under finner du lenker til informasjon om dette systemet, samt brukerveiledninger for å ta systemet i bruk. Terminliste for mosjon skal benyttes for alle arrangement utenfor bane!

Friidrettsforbundet har også utviklet en veileder for opprettelse av løpegrupper. Denne gir tips og råd til klubber som ser muligheten for å tilby løpegrupper i sitt nedslagsfelt. Dette er bare begynnelsen - konseptet vil videreutviklies våren 2015. Du finner veilederen på denne siden.