Lisens-Mosjonsarrangement

Lisens for mosjonsarrangement

Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF. For arrangement utenfor bane kan det løses engangslisens. 

Engangslisens: Det er fritt for arrangører å velge startavgift på sine løp. Prisen man velger vil ha innvirkning på hvor mye lisens man må betale inn. Dersom arrangementet er gratis, er det ikke påkrevd å betale inn lisens. Hvordan startavgiften påvirker engangslisensen finner du informasjon om under.

Engangslisensen vil variere utafra startkontingenten.  
50 kr eller mindre – Lisens: valgfritt for arrangør
51-100 kr – Lisens: 20 kr
101-250 kr – Lisens: 30 kr
251-400 kr – Lisens: 40 kr
401 kr eller høyere – Lisens: 50 kr 

Lisenssjekk: Alle løp med en startkontigent på over 50kr (uahvengig om det er tidtaking eller ikke) er lisenspliktige. Det betyr at arrangøren skal kreve inn lisens fra sine deltakere. Dersom deltakerne har helårslisens skal dette dobbelsjekkes.

Mosjon.friidrett.no er den enkleste påmeldingsløsningen. Her går alt av rutiner en arrangør må holde automatisk. 
Det er prisen arrangøren velger som avgjøre hvor mye som skal betales i lisens. Lisens blir automatisk trukket av og lisenssjekk blir gjennomført kontinuerlig. 

NB: Dersom arrangemente har vært åpent for påmelding helt fram til starttidspunkt, og betaling ikke skjer via påmeldingsløsningen, plikter arrangør å betale inn lisens manuelt til konto: 1813.38.27397. Merk betalingen med ARRANGEMENTSNAVN OG DATO. 

Bruker du EQ timing har du muligheten til å hente ut en rapport dagene før arrangementet på alle som har huket av at de har helårslisen. Du som arrangør er da ansvarlig for å følge opp og sørge for at disse løser engangs- eller helårslisens. 

Arrangørklubb er fortsatt plikt til å gjennomføre en lisenssjekk på alle som sier de har helårslisen da dette ikke skjer automatisk gjennom EQ Timing. 

NB: Dersom arrangemente har vært åpent for påmelding helt fram til starttidspunkt, og betaling ikke skjer via påmeldingsløsningen, plikter arrangør å betale inn lisens manuelt til konto: 1813.38.27397 Merk betalingen med ARRANGEMENTSNAVN OG DATO. 

Dersom arrangør bruker UltimateSystems som påmeldingsløsning kan de som melder seg på, selv huka av på om de har helårslisens eller ikke. Det foretas ingen automatisk sjekk mot lisensregisteret. Dere som arrangør er da ansvarlig for å sjekk at alle som har oppgitt at de har helårslisens er å finne i lisensregisteret. Lisensregisteret viser til en hver tid oppdatert informasjon om hvem som har helårslisenskommer.

NB: Dersom arrangemente har vært åpent for påmelding helt fram til starttidspunkt, og betaling ikke skjer via påmeldingsløsningen, plikter arrangør å betale inn lisens manuelt til konto: 1813.38.27397. Merk betalingen med ARRANGEMENTSNAVN OG DATO. 

Dersom du bruker anne påmeldingsløsning enn mosjon.friidrett.no, EQ Timing eller UltimateSystems er du selv pliktig til å foreta automatisk lisenskontroll. Dette kan løses på to måter:

1. Folk haker av på om de har helårslisens eller ikke. Arrangør sjekker at alle som oppgir at de har helårslisens er å finne i lisensregisteret. Trykk her for lisensregisteret. 

2. Rapporter inn arrangementet 

3. Senest 14 dager etter avholdt arrangement, plikter arrangør å betale inn lisens manuelt til konto: 1813.38.27397. Merk betalingen med ARRANGEMENTSNAVN OG DATO.