Lisens-Banearrangement

Lisens for banearrangement

Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF. Det er påkrevd at alle utøvere som skal delta på banearrangement har løst helårslisens.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Untaksvis gjelder ikke lisensordningen i banestevner der deltakerne stiller for sin skole, ref.NFIFs lov §20.2. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk. 

Arrangør er ansvarlig for å gjennomføre en lisenssjekk på alle utøverne som deltar på arrangementet. 

Pris for helårslisens 2020: 
Grunnlisens kr 450 
Utvidet lisens kr 950

Ønsker du å vite mer om de nasjonalebestemmelsene, les her!