Løp i Norge

Gang- og turmarsj

For helsens skyld bør voksne være i moderat aktivitet i minst 150 minutter hver uke og barn i minst 60 minutter hver dag. Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet er veldokumentert, og det finnes klare anbefalinger for barn og unge, voksne, eldre og gravide. Dette er statens offisielle råd for folkehelsa i Norge, med kampanjen «Dine30» forsøker også staten å få frem betydning av å være i fysisk aktivitet hver dag.  Å delta i en turmarsj er et lavterskeltilbud som Norsk friidrett tilbyr dem som kanskje ikke finner det naturlig å delta i et gateløp el.

Norsk Friidrett har for tiden ingen gang- eller turmarsjer initiert fra sentralt hold. Det finnes allikevel et godt og variert tilbud hos de lokale friidrettsklubbene rundt om kring i landet, og mange av dem finnes på vår terminliste