Helikopterdrill

Øvelsen setter krav til balanse, bevegeligheten og evnen til romorientering.

En god øvelse for koordinasjon.