Klubbtyper NY-medtekst.jpg

Tilbud til klubbene

GRATIS hjelp til utvikling

imagenm24u.png

Klubbesøk

 • Et uformelt besøk i klubben fra krets eller forbund på ½-1 time
 • Kan være på et styremøte, klubbkveld, arrangement ol.
 • Målet er å kartlegge klubbens behov og utfordringer
 • Finne ut hva krets og forbund kan hjelpe klubben med for at klubben skal utvikle seg

imageybkhi.png

Start- og oppfølgingsmøte

 • En klubbkveld på ca. 3 timer der klubben samler styret, trenere, foreldre, ungdom og andre engasjerte i klubben til en prosess sammen med en veileder fra forbundet.
 • Målet er å få satt i gang tiltak som forbedrer klubbens situasjon, ved å lage en enkel tiltaksplan for klubben.
 • Under startmøtet gjennomføres det en analyse der det kommer frem hvor klubben står i dag, hva de ønsker og konkrete forslag til hva som kan gjøres for å utvikle klubben videre.
 • Ut i fra denne analysen lages en tiltaksplan som viser hva medlemmene i klubben vil gjøre. Denne planen er utgangspunktet for videre prosess og oppfølging i klubben.
 • Klubben følges videre opp av krets og forbund iht tiltaksplanen som er utviklet.

imagefzbn.png

Utviklingsprosesser

 • Ulike prosesser som dekker spesielle utviklingsbehov i klubben. Tilpasses behovene i den enkelte klubb. Det viktigste er alltid å skape den utviklingen som klubben selv ønsker. Et eksempel kan være: I større klubber er det ikke alltid entydig hva som er klubbens prioriteringer, mål og retning. Da kan det tilbys en prosess, der klubben lager en langsiktig virksomhetsplan.
 • Virksomhetsplan er en omfattende plan som omfatter klubbens visjon, verdier, virksomhetsidé, hovedmål, virkemidler og handlingsplan. Ved utvikling av en slik plan får klubben hjelp av en veileder fra forbundet,  som leder prosessen.

image465.png

Klubbens styrearbeid i praksis

 • Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.
 • Varighet ca. 3-4 timer.
 • Innføring av i styrearbeid for idrettslag har også en e-læring
  Kurset finner du HER

imageya4ci.png

Andre ting?