Klubbtyper NY-medtekst.jpg

Om prosjektet

Strategisk plan for Norsk Friidrett har som hovedmålsetting:

«Klubbene skal ha mulighet til å drive godt og effektivt, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå.»

Det skal arbeides for flere veldrevne og solide klubber med gode mottakerapparat. Den veldrevne klubben driver et godt arbeid med både rekruttering, ivaretagelse av medlemmer og skaper utviklingsmuligheter for både utøvere og tillitsvalgte.

Kvalitetsklubbprosjektet

Klubber som har fokus på klubben som helhet er bedre rustet til å skape aktivitet for medlemmene sine. Når vi tenker helhet er det alle delene i organisasjonshjulet: Organisasjon, Trenere, Ledelse, Arrangement, Aktivitetstilbud og Anlegg

Kvalitetsklubbprosjektet har definert fire ulike klubbtyper:

 • Breddeklubb
  En klubb som har et aktivitetstilbud til alle uavhengig av ambisjonsnivå, og har mestring, trivsel og sosialt fellesskap som mål.
 • Talentutviklingsklubb
  En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til NFIFs rekrutteringslandslag og nasjonalt nivå. Dette er utøvere fra 15 år og eldre.
 • Eliteklubb
  En klubb som er i stand til å levere og ivareta utøvere til landslag og internasjonalt senior nivå.
 • Arrangementsklubb
  En klubb som har arrangement i NFIFs regi og/eller løpsarrangement sertifisert av NFIF, og har fokus på å arrangere arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

En klubb kan være en eller flere av de fire klubbtypene. Ingen klubbtype er en bedre klubb enn andre. Det viktigste er at klubben har en felles forståelse i klubben for hvordan type klubb man definerer seg som. Alle klubbtypene er definert med et innhold innenfor alle delene i organisasjonshjulet, hvor vi har definert tre nivåer av måloppnåelse:

 • I startgropa
 • På vei
 • Leder an

Dette er ment som hjelpemiddel for klubben slik at klubben lettere skal vite hva de skal sette fokus på i arbeidet med å styrke klubbdriften. Her kan klubben ta en sjekk om hva de har på plass og ikke, og hva de bør sette fokus på for å bli en sterkere og mer rustet klubb for å ta vare på medlemmene sine.

Til slutt kan klubben ta en klubbsjekk for å teste statusen i klubben innenfor hver av klubbtypene. Denne klubbsjekken vil være på plass medio 2019.

Les mer om de ulike klubbtypene og hva som kjennetegner de under hver av dem.

Hensikten med kvalitetsklubbprosjektet er at det skal arbeides for flere veldrevne og solide klubber med gode mottakerapparat. Gjennom dette prosjektet ønsker vi at klubbene setter fokus på helheten i klubben, og utvikler alle områdene i organisasjonshjulet for å bli best mulig rustet for å rekruttere flest mulig til gode klubbmiljøer. Gjennom denne ressurssiden skal klubben få god hjelp til selv å starte en utviklingsprosess med å utvikle seg selv.

Trenger klubben hjelp til denne prosessen hjelper vi gjerne til, du finner kontaktinformasjon HER.

Se inspirasjonsvideo fra Bøler IL HER.