Klubbtyper NY-utentekst.jpg

Kvalitetsklubb

Vil dere bli en av Norsk Friidretts Kvalitetsklubber?

imagetfct9.png

Hvorfor bli en Kvalitetsklubb?

 • Klubben vil få en sterkere og mer veldreven organisasjon der flere frivillige vil bidra – engasjementet blir større

 • Klubben vil oppleve økt rekruttering, og sikre et mer solid mottakerapparat for å beholde medlemmene – flere kompetente trenere og ledere

 • Klubben vil oppleve en helhetlig utvikling

image21yzp.png

Hva er en Kvalitetsklubb?

 • En klubb som er veldreven og solid med et godt mottakerapparat

 • En klubb har en felles forståelse av hva slags type klubb man er

 • En klubb som har satt seg felles målsetninger for arbeidet

 • En klubb som er del av et nettverk som bidrar til å utvikle klubbmiljøene i Norsk Friidrett

image1htlj.png

Hva kan en Kvalitetsklubb forvente av GRATIS bistand?

 • Besøk av en utdannet veileder for å kartlegge klubbens nåsituasjon og ønsket situasjon

 • Hjelp til å skape en felles forståelse av hvilken type klubb man er og til å sette seg felles målsetninger for arbeidet i klubben

 • Tilbud om kompetansehevende tiltak etter behov

 • Bli en del av nettverket for Norsk Friidretts utviklingsarbeid for å skape flere solide og veldrevne klubber

 • Deltakelse på seminar i 2020

 • Give aways til klubben

 • Få stempel som Kvalitetsklubb

 • Reportasje og omtale på Norsk Friidretts medier

 • Bli med på kåringen av beste Kvalitetsklubb under Friidrettsgallaen

image5wpji.png

Hvordan bli en Kvalitetsklubb?

image6hs99.png