Klubbutvikling

Breddeklubb

En klubb som har et aktivitetstilbud til alle uavhengig av ambisjonsnivå, og har mestring, trivsel og sosialt fellesskap som mål.