Stafett 4x100 oppstilt.jpg

Modul 2: Treningslære

 

Hurtighet er definert som musklenes evne til å skape størst mulig akselerasjon. Hurtighet kan deles opp i fire egenskaper: reaksjonsevne, akselerasjonsevne, maksimal hurtighet og utholdende hurtighet.
 • Reaksjonsevnen er summen av hvor raskt en oppfatter et signal og hvor hurtig en omsetter det til en bevegelse.
 • Akselerasjonsevnen gir utrykk for hvor fort utøveren kommer opp i maksimal hastighet.
 • Maksimal hurtighet er løperens toppfart, og er et produkt av steglende og stegfrekvens.
 • Utholdende hurtighet er hvor godt utøveren holder farten etter at de hurtigste energilagrene er oppbrukt.

Med regelmessig trening av hurtighet vil:

 • Hurtigheten din bli bedre
 • Du blir sterkere og raskere i de musklene som skaper akselerasjon
 • Mengden av type IIA-fibre øker
 • Teknikken din blir bedre
 • Din reaksjons- og konsentrasjonsevne blir bedre

Som med alt annet må man trene på det man skal bli god på. Det er derfor viktig med spesifikke øvelser. Akselerasjons- og reaksjonstrening trenes gjerne sammen, det samme gjør maksimal og utholdende hurtighet.

Trening av akselerasjon og reaksjon

 • Få sekunders varighet
 • Maksimal innsats
 • Lange pauser (2-4 min)
 • Kombiner reaksjonstrening med akselerasjonstrening

Trening av maksimal og utholdende hurtighet

 • 40-80 meters løp
 • Maksimal eller tilnærmet maksimal løpshastighet
 • 3-8 repetisjoner
 • 1-10 min pause
 • 1-3 serier
 • 10-15 min seriepause
 • 2-3 økter i uka

Retningslinjer for hurtighetstrening

 • Varm godt opp
 • Du bør være uthvilt både fysisk og psykisk
 • Hurtighetstrening bør komme tidlig i en økt
 • Øvelsene må være konkurransespesifikke
 • Maksimal eller nær maksimal innsats
 • Kort arbeidsvarighet (maks. 15 sek)
 • Betydelig lengre pauser enn arbeid
 • Begynn forsiktig og økt gradvis
 • Vektlegg variasjon i øvelsesutvalget
 • Vær konsentrert under trening

 

 

Det er med styrketrening som med alt annet; man må trene på det en skal bli god på. Skal man bli sterk må man trene tungt, skal man bli utholdene må man repetere mange ganger. Her vil vi forklare hvordan en skal trene ulike typer styrke.

 

Maksimal dynamisk styrke

 • Rask men kontrollert bevegelse
 • Tren store muskelgrupper
 • Økt motstanden gradvis og ta færre reps
 • 1-8 reps = 70 - >80% av 1 RM (den tyngden man greier maks én gang) 
 • 3-5 min pause mellom seriene (3-6 stk)
 • 2-3 ganger pr uke

Effekt av maksimal styrketrening

 • Muskelaktivering: hvor mange motoriske enheter en greier å aktivere
 • Muskelvekst: tverrsnittarealet øker (hypertrofi)
 • Bindevevet blir sterkere 
 • Muskellengde tilpasses den bevegelsesbanen den jobber i. 
 • Fibertypeendringer: det skjer en endring hos type II-fibrer, IIX vil endres til de langsommere IIA 
 • Fjærstivhet 
 • Bedre koordinering av musklene  

Styrketrening for muskelvekst 

 • Rolig og kontrollert bevegelse
 • 60 – 85 % av 1RM
 • 6 – 15 reps
 • 2 – 3min pause
 • 1 – 4 serier
 • 1 – 3 ganger per uke

Effekt av styrketrening for muskelvekst

 • Muskelaktivering: hvor mange motoriske enheter en greier å aktivere
 • Muskelvekst: tverrsnittarealet øker (hypertrofi)
 • Bindevevet blir sterkere 
 • Muskellengde tilpasses den bevegelsesbanen den jobber i. 
 • Fibertypeendringer: det skjer en endring hos type II-fibrer, IIX vil endres til de langsommere IIA 
 • Fjærstivhet 
 • Bedre koordinering av musklene  

Trening av eksplosiv muskelstyrke

F.eks hopp, sprint, spyd og kast

 • Maksimal innsats
 • Motstand opp 40% av 1 RM
 • 1-10 reps
 • 2-6 serier pr øvelse
 • 3-5 min pause
 • 2-3 ganger pr uke

Effekt av trening for eksplosiv styrke:

 • Muskelaktivering: hvor mange motoriske enheter en greier å aktivere
 • Fjærstivhet
 • Bedre koordinering av musklene
 • Muskelvekst
 • Fibertypeendringer: det skjer en endring av type II-fibrene, og en får flere type IIX på bekostning av type IIA. 

 

 

Trening av utholdende styrke

Aktuelt for idretter med lang varighet

F.eks idretter som langrenn, løping, orientering, sykling, roing, padling, svømming, skøyteløp og ballspill.

 • Så raskt og kontrollert som mulig
 • Motstand opp til 60 % av 1 RM
 • 15 reps
 • 2-4 serier pr øvelse
 • 1-2 min pause
 • 1-3 ganger pr uke

Effekt av utholdende styrketrening

 • Fjærstivhet
 • Bedre koordinering av musklene
 • Fibertypeendringer

 

Retningslinjer ved styrketrening:

 • Varm godt opp
 • Begynn med allsidige styrkeøvelser
 • Begynn med liten vekt og mange repetisjoner
 • Øv på riktig løfteteknikk
 • Øk motstanden forsiktig og gradvis
 • Bruk medhjelper for å sikre
 • Kombiner styrketrening med bevegelighetstrening

Muskelstyrke bestemmes av flere faktorer. Vi deler her inn faktorene i to hovedgrupper: faktorer i selve muskelen og faktorer som går på nervesystemets evne til å aktivere muskler.

Faktorer i muskulaturen

Muskelens tverrsnitt: arealet på muskelens tverrsnitt, altså hvor store musklene er, er den viktigste faktoren for maksimal styrke. Hver eneste muskelfiber blir større, og antallet muskelfibrer blir trolig flere.

Fibertypesammensetning: muskelfibertypenes sammensetning, altså hvor stor andel en har av hver fibertype, er den viktigste faktoren for eksplosiv styrke. En høy andel type II-fibrer gjør utøveren eksplosiv og hurtig.

Muskellengde: musklenes lengde tilpasses trolig hvor stor del av bevegelsesbanen en bruker i styrketreningen. Den vil ha mulighet til å utvikle større kraft om den er lengre, og det er derfor viktig å bruke hele bevegelsesbanen.

Metabolske egenskaper: tilgangen på energi er en avgjørende faktor for om muskelen utvikler nok kraft. Ved styrketrening vil mulighet for energifrigjøring i muskulaturen bedres.

Faktorer i nervesystemet

Muskelaktivering: hvor mange motoriske enheter som aktiveres samtidig avgjør hvor mange muskelfibrer som arbeider sammen i en bevegelse. Ved styrketrening vil man også trene på å aktivere motoriske enheter. Det krever mye trening for å oppnå full mobilisering, altså at alle muskelfibrene arbeider samtidig.

God teknikk og koordinasjon og sampillet mellom nervesystemet og muskelsystemet er viktig for styrken. Trening fører vi til at vi utnytter nervesystemet bedre.

 

Spenst er evnen til å hoppe høyt eller langt. Spensten avgjøres av om man greier å skape stor kraft ved høye forkortningshastigheter. God spenst er avhengig av stor relativ styrke i benas strekkapparat, altså styrke i forhold til kroppsvekt. I friidrettens hoppøvelser utnytter vi musklenes evne til plyometrisk arbeid, altså når musklene jobber som fjær. Spensttrening bør derfor utføres på denne måten.

Regelmessig spensttreing gir bedre spenst, forbedret eksplosiv styrke i bena og mengden av type IIA-fibrer øker.  

Trening av spenst

 • Maksimal innsats, så hurtig som mulig
 • Bruk kroppsvekt
 • 1-10 repetisjoner
 • 4-8 serier
 • 2-4 minutters pause
 • 2-3 økter per uke

Pass også på å ha blikket rettet fremover, før svingfoten raskt fremover, land på fremre del av flat fot og hopp rytmisk og avslappet.

 

Retningslinjer for Spensttrening

 • Varm veldig godt opp
 • Du bør være uthvilt både fysisk og psykisk
 • Spensttrening bør komme tidlig i en økt
 • Start med innøving av riktig teknikk
 • Vær maksimalt konsentrert
 • Alltid høy intensitet
 • Begynn forsiktig og økt gradvis (antall serier)
 • Konkurranselikt innhold
 • Varier mye

Muskelfibertyper

De ulike muskelfibertypene har forskjellige egenskaper. Hvor hurtig, sterk og utholdene en utøver er, er delvis et produkt av hvor stor andel han eller hun har av de ulike muskelfibrene. Det er vanlig å dele muskelfibrene i to hovedtyper; type I-fibrer og type II-fibrer. Type II-fibrer kan igjen deles i to grupper: type IIA-fibrer og type IIX-fibrer.

 • Type I-fibrene har en langsom kontraksjonstid og er svært utholdene
 • Type IIA-fibrene har en hurtig kontraksjonstid og er ganske utholdene
 • Type IIX-fibrene har en svært hurtig kontraksjonstid og er lite utholdene.

Hvilke fibertype som er dominerende hos en person er i stor grad medfødt. Dette er en av grunnene til at noen egner seg bedre til sprint enn langdistanse.  ”Jo større andel raske muskelfibrer (type IIA og IIX) en muskel eller muskelgruppe består av, desto bedre er den egnet til å skape stor kraft når muskelen trekker seg raskt sammen” (Gjerseth, Haugen & Holmstad. 2006).

Muskelarbeid

Vi deler muskelarbeid i statisk og eksentrisk muskelarbeid.  Statisk muskelarbeid er når den ytre kraften en jobber mot er like stor som kraften musklene skaper. Denne typen arbeid benyttes lite i friidrett. Dynamisk muskelarbeid vil si at den kraften musklene skal overvinne er større eller mindre enn muskelkraften. Det vil føre til en bevegelse av leddets vinkel. Det er vanlig å forklare dynamisk muskelarbeid med tre typer arbeid: konsentrisk, eksentrisk og plyometrisk

Konsentrisk muskelarbeid

Konsentrisk betyr ”mot sentrum”, og vil si at muskelens lengde forkortes under arbeidet. Muskelen trekker seg sammen, og utvikler er større enn motstående krefter. En kan si at muskelen arbeider som motor.

Eksentrisk muskelarbeid

Eksentrisk betyr ”fra sentrum”, og vil si at muskelens lengde forlenges under arbeidet. Muskelen forsøker likevel å trekke seg sammen, men andre krefter er større og forlenger den. Andre krefter kan for eksempel være tyngdekraften. Muskelen jobber som brems

 Plyometrisk muskelarbeid

Plyometrisk muskelarbeid vil si at muskelen først gjør en eksentrisk motbevegelse, for deretter å gå rett over i konsentrisk arbeid. Muskelen jobber som en springfjær. Man får her mulighet til å utvikle mer kraft grunnet strikkeffekten man har i senene. Dette bevegelsesforløpet er essensielt for mange bevegeler vi gjør i friidrett.

En muskel arbeider sjeldent alene. Bevegelsesløsninger krever at musklene jobber sammen for å løse oppgaven. Det finnes også muskler som arbeider mot bevegelsen en forsøker å utføre. Trening vil imidlertid føre til et bedre muskelsamspill.

 

Skjelettmusklene er musklene som sørger for at vi kan bevege oss. Musklene spenner over ett eller flere ledd og er festet til knoklene ved hjelp av sener. Vi bruker her navn på de fleste musklene etter hvilke bevegelser de utfører. Vi har bøyere, strekkere, innoverførere, utoverførere og rotatorer. Det er viktig å merke seg at en muskel sjeldent utfører bare en bevegelse, men kan være med på å gjøre flere forskjellige bevegelser. Et eksempel er knebøyerne, som kan både bøye kneet og strekke hoften.

 

Alt arbeid krever energi. Energi omsettes, som vil si at det ikke er noe som oppstår av seg selv, eller forsvinner når vi bruker det. Det omsettes til en annen form. Kroppens kilde til energi er i hovedsak karbohydrater og fett, samt noe protein om man ikke spiser tilstrekkelig og trener hardt. Disse næringsstoffene omdannes i flere kjemiske prosesser og ender til slutt opp med ATP (adenosintrifosfat), et molekyl som kroppen kan bruke til å frigjøre energi (ATP → ADP + P+ Energi). Prosessene som er beskrevet under viser enkelt hvordan kroppen omdanner næringsstoffer til ATP som kan frigjøre energi.

Vi deler prosessene som omsetter energi til ATP inn i to hovedgrupper: Anaerob energiomsetning, som igjen deles i laktasid og alaktasid, og aerob energiomsetning.

Aerob energiomsetning: energiomsetningen skjer ved at oksygen, som transporteres fra lungene og gjennom blodet til muskelcellene, inngår i energifrigjøringen. Aerobe prosesser bruker karbohydrater og fett omgjort til glykogen, som igjen omdanner dette til ATP. ATP-lagrene brukes opp, og er avhengig av en konstant gjenoppbygning når en utfører et arbeid. Dette skjer når man har nok tilgang til oksygen. Karbohydratlagrene vil være tømt innen 30 til 90 minutter (avhengig av intensitet) og fettlagrene forbrennes best fra ca 35 minutter og utover.

Anaerob laktasid energiomsetning: energiomsetningen skjer ved at glykogen spaltes uten tilførsel av okysgen, og da dannes ATP med biproduktet melkesyre (laktat). Om man da ikke greier å frakte vekk melkesyren, opphoper den seg i cellen og man blir stiv. Energiomsetningen er på topp etter 10 sekunders arbeid.

Anaerob alaktasid energiomsetning: energiomsetningen skjer ved at man bruker de små lagrene av ATP og CP (kreatinfosfat) som finnes i cellen til å frigjøre energi. Dette skjer helt i starten av intensivt fysisk arbeid, og om man gir seg innen 6-10 sekunder vil man ikke gå over i laktaside prosesser som produserer melkesyre.

Olympiatoppen opererer med en åttedelt intensitetsskala for å beskrive arbeidsintensitet.

I-sone 1-5 er aerobe, hvor sone 1-3 i hovedsak påvirker arbeidsøkonomien, og sone 4-5 påvirker maksimalt oksygenopptak (VO₂-maks). Anaerob terskel ligger ca på 85 % av VO₂-maks for en godt trent utøver, i overgangen mellom I-sone 3 og 4.

 

I-sone 6-8 er anaerobe soner, hvor 6 og 7 er laktaside og 8 er alaktasid.