tine2.jpg

Trener 1- Friidrett for barn

Dette er et praktisk rettet kurs på 10 timer som gir en grunnleggende og enkel innføring i friidrett for barn. Kurset viser hvordan man kan tilrettelegge for spennende friidrett gjennom lek og lystbetont aktivitet. Kurset er første trinn i trenerløypa og er et grunnleggende kurs. Det kreves ingen forkunnskaper og er rettet mot foreldre, utøvere, lærere og andre som aktiviserer/ønsker å aktivisere barn. Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse, og praktiske eksempler på hvordan man skaper god friidrettsaktivitet for barn.

Kurset er bygget opp som følger: 

  • Idrettens verdier og barneidrettesbestemmelsene (E-læring 2 timer)
  • Idrettens verdier og barneidrettsbestemmelsene (1 time teori)
  • Barns utvikling og læring (2 timer teori)
  • Fra lek til friidrett (5 timer praksis)