Trenerseminaret 2020

Friidrettens Trenerforening med støtte fra Norges Friidrettsforbund arrangerer sitt årlige Trenerseminar 21.-22.november 2020 i Oslo. Påmeldingen er åpen.

Programmet vil i år strekke seg over to dager og foregå i Oslo med MEET Ullevål stadion på lørdagen og Norges idrettshøgskole på søndagen.

Påmeldingen er åpen: http://mosjon.friidrett.no/trenerseminaret2020

Programmet lanseres i september.

På Facebook finner du arrangementet her: https://www.facebook.com/events/321270179154313/

Arrangøren tar alle mulige forbehold med tanke på den pågående pandemien og legger stor vekt på å overholde alle smitteverntiltak for å begrense eventuell smitte.