Trener 3 med studiepoeng

Trener 3 i friidrett med mulighet for studiepoeng starter opp i februar 2022, men har søknadsfrist 15.november.

Les mer her: https://www.inn.no/studier/vare-studier/trener-3/

Samlingsdatoene er ikke endelig bestemt ennå, men 11.-13.februar er dato for første samling på Elverum og 5.6.mai 2023 er datoen for den siste samlingen. Mellom disse to samlingene, skal det være egne friidrettssamlinger og en digital fellessamling.