Trener 2-kurs, spesielle deler

Trener 2-kurs, spesiell del arrangeres 28.-29. august 2021*. I forbindelse med denne fysiske delen av kurset, vil det også være noe digital undervisning slik at det på kurset vil være mest mulig praktisk undervisning. Påmeldingslink, opplysninger om sted og invitasjon legges ut før sommerferien. *med alle mulige korona-forbehold.