Trener 2 kurs, spesiell del løp med kappgang

En del av Trener 2-kurset i friidrett

Påmelding og mer informasjon finner du her: 

http://mosjon.friidrett.no/trener2spesielldellop2018