Trener 2-kurs generell del

Trener 2-utdanningen består av to kurshelger som tar for seg generelle tema og mer øvelsesspesifikke tema. 24.-26.januar inviterer NFIF til kurshelg der de generelle temaene skal gjennomgås. Påmelding i MinIdrett: https://minidrett.nif.no/Event#3374704-010

Spesiell del trener 2 settes opp senere i 2020.

NFIF tilbyr Trener 2-utdanning også via Høyskolen Innlandet.  Søknadsfrist her er 15.februar og du kan lese mer her:

https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-2