Søknadsfrist momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 185 millioner kroner til dette formålet i 2018. Søknadsfristen er 1. mars og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no. 
Les mer om momskompensasjon for bygging av idrettslag