Søknadsfrist ExtraStiftelsen

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2018 er 15. februar 2018, og søknadsfrist for prosjekter med oppstart våren 2019 er 15. august 2018. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette. 
Les mer om ExtraStiftelsen her