Seminar: For mye, for lite, akkurat passe? Idrettsmedisinske etiske dilemma i barne- og ungdomsidretten

Seminar for deg som er opptatt av idrettsmedisinske etiske dilemma i barne- og ungdomsidretten. Idrettsmedisinsk etikkutvalg (IMEU) og Rådet for legeetikk inviterer til foredrag og diskusjon for å belyse tema treningsbelastning i barne- og ungdomsidretten. Arrangementet er gratis, men man må melde seg på. Seminaret vil også bli streamet via idrettsforbundet.no.

Arrangør: Idrettsmedisinsk etikkutvalg (IMEU) og Rådet for legeetikk
Sted: Norges idrettshøgskole og streaming på idrettsforbundet.no
Start: 17.01.2022 13:00
Slutt: 17.01.2022 16:00

Påmelding 

Programmet:

13.30-13.40 Velkommen
Reidun Førde, Professor emerita medisinsk etikk og leder i IMEU
Svein Aarseth, Spesialist i allmennmedisin og leder for Rådet for legeetikk

13.40-14.00 Målet med barne- og ungdomsidrett
Offentlig poltikk – hvilke etiske dilemmaer har vi? Mads Andreassen, leder aktivitetsutvikling i NIFs breddeavdeling

Hva betyr idrett for barn og unges helse?
14.00-14.15 Hva viser Ungdata?
Anders Bakken, Sosiolog og leder av Ungdatasenteret, NOVA

14.15-14.30 Hva er for mye belastning – for hvem?
Christine Moseid, Idrettslege NIMF og medlem av IMEU

14.30-14.45 Diskusjon

14.45-15.00 Pause

Belastningsstyring – etiske perspektiv fra lege og fysioterapeut
15.00-15.15 Etiske dilemmaer for fastlegen Ola Sand, Spesialist i allmennmedisin

15.15-15.30 Etiske dilemma rundt belastningsstyring
Maren Stjernen, fysioterapeut ved NIMI og medlem av IMEU

15.30-15.45 Diskusjon

15.45 Oppsummering og veien videre

Møteledere for arrangementet er Christine Moseid og Maren Stjernen.