Seminar: Foreldres rolle i barne- og ungdomsidrett

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett inviterer til to gratis seminarer om foreldres rolle i barne- og ungdomsidrett. Seminaret på dagtid retter seg mot trenere, mens seminaret på kveldstid retter seg mot foreldre.

Påmelding og fullstendig program her:

https://www.nih.no/forskning/forskningssentre/forskningssenter-for-barne--og-ungdomsidrett/om-oss/arrangement2/

Påmelding innen 21.mai

10:00-16:00 Seminar rettet mot trenere

18:45-21:00 Seminar rettet mot foreldre