Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Det kan søkes om momskompensasjon ved bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. Søknadsfristen er i år 1. desember.

Les mer her.