Konferanse om inkludering i idretten

Hvordan kan vi øke bevisstheten, kompetansen og innsatsen for å få økt deltakelse av mennesker med minoritetsbakgrunn? Norges idrettsforbund inviterer til konferanse om inkludering i idretten torsdag 18. november 2021.

Les mer her.