nfif-logo-705x405.jpg

Det jobbes med oppdatering av denne siden

Siden "Friidrett i Nord" er avviklet og hver av de tre kretsene Finnmark, Nordland og Troms har nå egne kretssider. Disse er under oppdatering. Se friidrett.no for informasjon fra NFIF.