C19_Guttormsen.jpg

Oppdaterte retningslinjer for håndtering av covid-19

OPPDATERT 24. NOVEMBER: NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetens anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. Her finner du de forskjellige dokumentene som er gjeldende inntil videre.

Oppdateringslogg:
Lagring av deltakerinformasjon. Omtale på denne hovedsiden. 24.11.20.
Nye retningslinjer for Oslo. Omtale på denne hovedsiden. 16.11.20.
Oppdatert retningslinjer for arrangementer innendørs basert på regjeringens nye regler og retningslinjer. 05.11.20.
Lenke til regjeringen.no: Pressemelding med nye nasjonale regler og retningslinjer. 05.11.20.
Lenke til sak på regjeringen.no: Oversikt over nasjonale tiltak fra 28. oktober. 04.11.20.
NFIF sine retningslinjer for gjennomføring av arrangementer: Omfattende oppdatering 27.10.20.
NFIF sine retningslinjer for trening: Oppdatert 16.10.20 med to anbefalinger knyttet til trening innendørs.

Norges Friidrettsforbund utarbeidet 12. mai «Føringer/retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering banestevner og mosjonsløp for 2020 innenfor gjeldende smittevernregler».
Utgangspunktet for disse var Helsedirektoratets «Smittevern for idrett», og de er siden blitt oppdatert når det har kommet nye retningslinjer.

I forbindelse med at regjeringen oppdaterte sine regler og retningslinjer 26. oktober og 5. november har NFIF nå oppdatert våre generelle retningslinjer.

Følgende generelle retningslinjer har vært gjeldende fra 5. november:

Vi understreker at lokale myndigheter har innført og kan innføre strengere lokale retningslinjer, slik blant annet Oslo, som 16. november kunngjorde at det nå også innføres forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom 13-19 år, og Bergen nå har gjort. Disse overprøver naturligvis våre generelle retningslinjer for arrangementer, trening og kursvirksomhet. Derfor er NFIF sine retningslinjer av generell karakter.

NFIF har vurdert at alle innendørsstevner/samlinger er er arrangement uten fastmonterte seter, og at det dermed kan være maksimalt 50 deltakere.

Arrangører må selv holde seg oppdatert på lokale retningslinjer -og være klar over at disse kan endres på svært kort varsel!

NFIF ber også alle tenke nøye igjennom følgende:
- Vurder nødvendigheten av ditt arrangement opp mot nasjonale og lokale smittevernregler.
- Vurder nødvendigheten av enhver reise.

Covid-19-forskriften [Lovdata.no].
Oversikt over nasjonale tiltak fra 28. oktober [regjeringen.no].
Oversikt over nye nasjonale regler og retningslinjer som ble offentliggjort 5. november [regjeringen.no].

NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer.
NFIF sine generelle retningslinjer for trening.
NFIF sine generele retningslinjer for kursvirksomhet.
Gratis digital besøksregistrering
Ta idrettens koronavettkurs.

Rapporteringsskjema smittevern [PDF].
Rapporteringsskjema smittevern [Word].
Eksempel på skjema for registrering av tilstedeværende på arrangement [Excel].

NB: Registrert tilstedeværelse på arrangement skal beholdles av arrangørens smittevernansvarlig og IKKE sendes NFIF.
Denne oversikten skal makuleres etter 14 dager.

 

Munnbind.jpg

Andre linker:
Smittevern for idrett fra Helsedirektoratet.
Idrettsforbundets temaside.
Helsedirektoratet, Folkehelseinstiuttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.
I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset som du finner her.