nfif-logo-705x405.jpg

Søkjer mesterskapsarrangørar tre år framover

NFIF søkjer arrangørar til alle nasjonale mesterskap i 2020, unntatt hovedmesterskapet (senior på bane) der ein denne gangen ønskjer søkjarar til seniormesterskapa i 2021 og 2022.

Hovedmesterskapa (banemesterskap senior) for 2019 og 2020 er tildelt Hamar og Bergen. Tildeling av hovedmesterskapa for  2021 og 2022 som no blir lyst ut blir gjort av Friidrettstinget i Bergen 30-31. mars. Øvrige mesterskap blir tildelt av styret i løpet av februar.

Søknadsfrist for alle nasjonale mesterskap i denne utlysinga er 15.januar 2019.

Oversikt over dei ulike mesterskapa og krav til innhald i søknad finn du her.

Eventuelle spørsmål kan rettast til organisasjonssjef Narve Heggheim på mail eller telefon 913 14783.