logo rogaland friidrettskrets.jpg

Nyttårshilsen fra Rogaland Friidrettskrets

Første uken av 2021 er snart unnagjort og Rogaland Friidrettskrets ønsker å benytte anledningen til å sende en nyttårshilsen med litt viktig informasjon.

Året der koronaviruset skulle prege trening, aktivitet, arrangement, stevner er over. Men starten på 2021 er preget av nye og strengere restriksjoner for alle, også friidretten.

Det som skulle vært arrangert nå de første ukene av januar 2021 er satt på vent inntil nye smitterverntiltak blir offentliggjort etter 18. januar 2021. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert på til enhver tids gjeldene regler/forskrifter. Her er det viktig å holde seg oppdatert på lokale retningslinjer - disse kan endres/justeres på kort varsel.  Terminlisten som ble gjennomgått i oktober 2020 vil bli endret iløpet av 2021. 

  • Lerøysamlingen som var planlagt lørdag 9. januar 2021 må dessverre utgå.
  • Trener1-kurs med start lørdag 9. januar vil bli avholdt digitalt - og forhåpentligvis vil en kunne ha del 2 praktisk. Kursdeltagerne vil få beskjed om det.  
  • Vurdering oppstart kretstrening vil tidligst bli tatt etter 18. januar 2021. 
  • Rogaland Friidrettskrets planlegger fremdeles å avholde sitt kretsting torsdag 25. februar 2021. Frist for innsending av saker til kretstinget er satt til torsdag 11. februar. Sakspapirer gjøres tilgjengelig senest torsdag 18. februar 2021.