UTOVER2017.jpg
Nå kan du nominere kandidater til Utøverprisen 2018. Her fra utdelingen av fjorårets pris som gikk til Karsten Warholm. Foto: Astrid Nordhaug.

Nomineringen i gang til Utøverprisen 2018

Friidrettens Venner følger opp de siste års store suksess med «Utøvernes egen pris». Aktuelle kandidater til å motta prisen for 2018 er aktive utøvere over 18 år som har oppnådd kvalifiseringskravet til senior-NM i avstemningsåret.

Prisen skal tildeles en aktiv utøver som på en utmerket måte utøver sin idrett i tråd med NFIFs verdigrunnlag.
Verdier som fellesskap, mestring, begeistring og grensesprengende vilje skal prege utøverens holdninger og væremåte i den daglige trening, i klubbmiljøet og i konkurransesituasjonen.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle aktive utøvere som er registrert i lisenssystemet, og som er 18 år eller eldre (det vil si fyller 18 år i kalenderåret det året det stemmes), kan foreslå kandidater. Disse utøverne er også stemmeberettiget.

Hvordan foregår nominering og avstemming?

Forslag til kandidater med begrunnelse gis i perioden 1. til 23. september. Dette kan gjøres på eget tilsendt Questback-skjema (som i disse dager sendes ut basert på lisensregistreringen) eller på e-post.

Et nominasjonsutvalg vil så nominere inntil fem av de foreslåtte kandidatene.

De stemmeberettigede avgir så sin stemme til en av de nominerte, og dette vil foregå i tidsrommet 5. til 31. oktober.

Prisen deles ut på Friidrettsgallaen, under Kompetansehelgen, første helgen i november 2018.

Hva er prisen?

Prisen er et stipend på 10.000 kroner.

Nominasjonsutvalget

Nominasjonsutvalget består av: Toril Petra Hatling Schønning (Friidrettens Venner), Ståle Jan Frøynes (NFIF), Anne Brit Sandberg, Ronny Nilsen og Mathias Vangsnes (ungdommens representant).

Følg Friidrettens Venner på Facebook.

Dette er Friidrettens Venner.