vårbilde-lerøylekene.jpg

Lerøylekene 2021

Rogaland Friidrettskrets har et stort ønske om å få arrangert Lerøysamling for kretsens 2007 og 2008 utøvere, men foreløpig er de planlagte samlingene avlyst.

Lerøylekene skal etter planen gjennomføres 11. og 12. september 2021. Arrangørsted er Haugesund. 

Lerøylekene er kretskamp foro gutter og jenter 13-14 år, der Rogaland konkurrerer mot Sogn og Fjordane, Hordaland og Agder.

 

Lerøygjengen 2020 spente før konkurransestart.Foto: Signe Emilsen

Den første store samlingen som var planlagt i november 2021 måtte dessverre utsettes til januar. Da januar kom så vi ikke annen utvei enn å utsette Bli Kjent-samlingen og krysse fingrene for at samlingen i Haugesund i mars skulle kunne gjennomføres. Slik har det altså ikke blitt - foreløpig er ingen samlinger gjennomført og i skrivende stund kan vi heller ikke komme med noen dato for samling etter påske. 

MEN- Lerøykomitèen i Rogaland Friidrettskrets har et stort og inderlig ønske om å få arrangert samlinger før sommerferien - i det format det vil la seg gjøre. Det er et sterkt ønske om å få til noe på tvers av klubbgrensene slik at utøverne kan få anledning til å bli bedre kjent med hverandre. Slik situasjonen er idag er dette ikke mulig.  

Lerøykomitèen består av trenere fra 4 ulike klubber (Anna Margrethe Ydstebø-Haugesund, May Karin Mannes-Skjalg, Atle Morten Andersen-Hinna Friidrett og Gro Barlaug-Sandnes, samt daglig leder i Rogaland Friidrettskrets. 

DERFOR er det viktig at klubbene hjelper oss litt;

Lerøykomitèen er villige til å snu seg rundt fort dersom det skulle åpne seg mulighet for å samles. Dersom dette lar seg gjøre har vi et inderlig ønske om at klubbene informerer sine aktuelle utøvere (født 2007 og 2008) de om følgende:

  •  Oppfordre sine utøvere født 2007 og 2008 til å delta på samling dersom det blir mulig. Informasjon blir publisert med en gang vi ser det blir en mulighet. 
  • Det er også viktig å oppfordre potensielle Lerøyutøvere om at de må delta på de stevnene som blir arrangert slik at Lerøykomitèen har noen uttakskriterier å jobbe med når uttaket skal gjøres.