2018 Kretstrening avslutning.jpeg
Trond Lindanger mottar en liten oppmerksomhet for gjennomføring av kretstreningene 2017-2018.  Bak kamera: Bjørn Øglænd som også mottok en liten oppmerksomhet

Kretstrening Sprint

Fredag 28. april var siste sprinttrening i denne omgang. Totalt 17 økter har vært gjennomført siden 10. november 2017. Nå venter en spennende utendørssesong for utøverne.

Kretstreningene i sprint har vært gjennomført i Sandneshallen på fredager. Det er et tilbud for utøvere som er 15 år eller eldre. Litt av tanken bak treningen er at utøvere og trenere kan møtes utenom stevnesesongen, og på tvers av klubbene. 

Hovedmålet med øktene er å forbedre teknikk og toppfart og tidene blir registrert med elektronisk tidtakeranlegg. 

Primus motor for treningene er Trond Lindanger. I tillegg er Bjørn Øglænd er viktig brikke for å få registrert alle tidene elektronisk. Uten deres innsats ville ikke kretstreningene blitt gjennomført så profesjonelt. 

Det har også vært gjennonført noen kretstreninger i mellom/langdistanse iår. Steinar Sandvik tok initiativ til den.

I tillegg ble det invitert til en kasttrening med laber interesse. 

Rogaland Friidrettskrets er svært takknemlig for disse tiltakene, og målet er å få gjennomført disse også til neste sesong.