logo rogaland friidrettskrets.jpg

Kretsting 2021 - 25. februar 2021!

Sett av datoen torsdag 25. februar 2021. Da vil Rogaland Friidrettskrets avholde sitt kretsting.

Dato for kretsting Rogaland Friidrettskrets er satt til 25. februar 2021. 

Frist for innkomne saker er satt til torsdag 11. februar 2021. 

Sted for kretstinget offentliggjøres senere.