2018 Kretsstyret Rogaland Friidrettskrets.jpeg
Kretsstyret 2018 - Erling Bleie/Finnøy IL, Bjørn Erik Vesterås/Lye IL, Tor Eiane/GTI Friidrettsklubb(leder), Gro Skjevrak/Undheim, Jone Stavland/Haugesund IL (Rune Dirdal/Bryne FIK, Sølvi Rabben/Sandnes IL, Agathe Holtan Wathne/Sandnes IL var ikke tilstede) Foto: Signe Emilsen

Kretsstyret 2018

Rogaland Friidrettskrets avholdt ekstraordinært kretsting tirsdag 24. april 2018. Valg av styreleder var eneste sak på agendaen. Tor Eiane fra GTI Friidrettsklubb ble valgt til styreleder 2018.

På kretstinget til Rogaland Friidrettskrets i februar ble det ikke valgt ny styreleder, og det måtte derfor ekstraordinært kretsting til. 

Etter omfattende innsats fra valgkomitèen med Einar Søndeland i spissen ble det fremmet et forslag på ekstraordiært kretsting; Tor Eiane fra GTI Friidrettsklubb. Han ble valgt med akklamasjon. 

I etterkant av ekstraordinært kretsting ble det avholdt styremøte der fordeling av oppgaver var en av sakene. 

Kretsstyret 2018 har følgende arbeidsfordeling:

Styreleder: Tor Eiane -  GTI Friidrettsklubb - veteranidrett

Nestleder: Bjørn Erik Vesterås - Lye il Friidrett

Styremedlem: Sølvi Rabben - Sandnes IL - Jentebølgen - parafriidrett

Styremedlem: Erling Bleie - Finnøy IL - økonomi

Styremedlem: Jone Stavland - Haugesund IL - Lerøylekene - barn/ungdom - Trenerbank

Styremedlem Gro Skjevrak - Undheim - Trenerbank

Styremedlem Rune Dirdal - Bryne FIK - 

Styremedlem Agathe Holtan Wathne - Sandnes IL - ungdomsrepresentant - Lerøylekene - Athletix