logo rogaland friidrettskrets.jpg

Innkalling til kretsting-Rogaland Friidrettskrets

Rogaland Friidrettskrets avholder sitt kretsting digitalt via TEAMS torsdag 25. februar 2021 kl. 1800.

Til klubbene i Rogaland Friidrettskrets.

Vedlagt følger innkalling til kretstinget 2021 som blir avholdt digitalt via teams torsdag 25. februar 2021 kl. 1800. Klikk her for å bli med i møtet

 • Husk at dere må melde dere på kretstinget innen tirsdag 23. februar 2021 – påmelding ligger som vedlegg 2 til selve innkallingen. Påmelding skal sendes til rogaland@friidrett.no .
 • Årsmøtet starter presist, og vi ønsker dere som har meldt dere på er innlogget til  kl. 1755.

Handlingsplanen for Rogaland Friidrettskrets er under utarbeidelse men er ikke ferdigstilt ennå. Derfor vil utkastet bli presentert av styreleder på kretstinget med forslag om at nytt kretsstyret ferdigstiller denne.

Utdeling av kretspriser:

Friidrettens Venner deler hvert år ut pris for  å hedre beste 18 årige jente og gutt.  Disse prisene deles ut av Rogaland Friidrettskrets under kretstinget, men vil i år deles ut på et senere tidspunkt.

Det ble oppnådd gode resultater i fjor til tross for pandemien.

 • Beste gutt 18, ble Jonas Berggård Skåden som representerer Sandnes IL Friidrett. Han løp 200m på 21.77. Det gir 1074 Tyrving poeng.
 • Beste jente 18 år ble Sara Busic som representerer IL Skjalg. Hun  løp 1000m på 2.48.1. Det gir 1119 Tyrving poeng.
 • Beste trener/ildsjel i Rogaland 2020 blir offentliggjort på et senere tidspunkt.

Vel møtt til digitalt kretsting for Rogaland Friidrettskrets.

 1. Innkalling kretsting 2021
 2. Saksliste kretsting 2021
 3. Årsmelding Rogaland Friidrettskrets 2020
 4. Regnskap Rogaland Friidrettskrets 2020
 5. Budsjett Rogaland Friidrettskrets 2021
 6. Revisjonsrapport Rogaland Friidrettskrets 2020
 7. Valgkomitèens innstilling Rogaland Friidrettskrets 2021