logo rogaland friidrettskrets.jpg

Innkalling til fortsettende kretsting

Rogaland Friidrettskrets kaller inn til fortsettende kretsting mandag 22. mars kl. 1900.

Rogaland Friidrettskrets avholdt kretsting torsdag 25. februar 2021. Kretstinget ble ikke avsluttet da det ikke ble valgt styreleder eller valgkomitè. 

Styret i Rogaland Friidrettskrets kaller derfor inn til fortsettende kretsting mandag 22. mars 2021 kl. 1900. Kretstinget avholdes digitalt via Teams. 

Fortsettende kretsting har en sak på agenda: 

  • Valg av styreleder Rogaland Friidrettskrets og valgkomit

Valgkomitèens innstilling offentliggjøres på kretstinget.

Påmelding til fortsettende kretsting gjøres til rogaland@friidrett.no innen fredag 19. mars 2021.

Viser ellers til sakspapirer som ble lagt ut i forbindelse med ordinært kretsting 25. mars 2021.