Ezinne 705 x 405.jpg
Ezinne Okparaebo ble selv oppdaget under TINEstafetten

Hvordan rekruttere fra TINEstafetten?

TINEstafetten nærmer seg, og i tillegg til å være en skolestafett er stafetten en av de viktigste rekrutteringsplattformene i norsk friidrett. Her gir vi deg noen tips til hvordan du som klubb kan synliggjøre deg og jobbe med rekrutteringen fra TINEstafetten.

Med over 100 000 deltagere hvert år, er rekrutteringspotensialet fra TINEstafetten enormt. Stafetten har vært benyttet som en arena til posisjonering for en rekke friidrettsklubber i Norge, og har resultert i samarbeid mellom klubb og skole, og gitt økt deltagelse og nye medlemmer for klubbene. Til tross for dette ønsker mange klubber råd og bistand i hvordan de kan jobbe enda mer effektivt med rekrutteringen, og få mer ut av TINEstafetten.

På bakgrunn av dette har vi utarbeidet 8 punkter med tips og triks:

1. Gi innføring i friidrett til skolene

Kontakt nærliggende skoler i månedene før TINEstafetten og gi tilbud i opplæring av stafettveksling, løpeteknikk osv. Å trene på forhånd til TINEstafetten vil gi et enda større eierskap og engasjement for elevene på selve løpsdage

2. Arranger TINEstafetten

Ta kontakt med skoler i nærområdet og bidra med arrangementsgjennomføring av TINEstafetten. For mange elever er TINEstafettens deres første møte med friidrett, og dere som klubb sitter på kompetanse og erfaring til å forme og gjøre dette til et positivt møte

3. Legg inn friidrettsøvelser under TINEstafetten

Legg inn ekstra friidrettsøvelser (løp, hopp og kast) og la elevene få prøve mens de allikevel venter på å løpe stafetten. Mange elever setter ekstra pris på å kunne skrive opp resultatene sine, og utfyllbare startnummer kan bestilles inn dersom ønskelig

4. Del ut gratis klubbtilbud til TINEstafetten

Hør om dere kan få dele ut klubbinformasjon i posene med trøyer og startnummer som deles ut til elevene. En gyllen mulighet til å markedsføre klubben på, er ved å legge ved flyers med klubbtilbud, gratis treningstimer, invitasjoner til friidrettsdager- eller skoler etc. i posen. Alternativt kan dere henge opp informasjon på skolene, eller nå ut via ropert/høytaler

5. Ta kontakt med de man ser har virkelig glede av stafetten

En rekke friidrettsutøvere begynte eller fortsatte med friidrett på grunn av TINEstafetten og alt det ga dem. I tilsvarende tilfellene trenger elevene å vite at det finnes et tilbud for dem, og at noen hjelper dem på vei. Ofte er det også lettere å få med flere personer enn enkeltpersoner. Se etter de som virkelig koser seg på stafetten, og begynn med disse

6. Husk direkte oppfølging etter TINEstafetten

Sende ut mail til alle skoler og deltagere etter TINEstafetten er ferdig, eller hør med skolen om man kan få komme tilbake og informere. Markedsfør deres klubbtilbud og vis hvilke muligheter som finnes hos dere. Inviter til gratis trening, eller en friidrettsskole på sommeren

7. Markedsfør klubben din etter TINEstafetten

Benytt dere av fokuset rundt TINEstafetten og friidrett, og markedsfør deres tilbud lokalt. Annonser i lokalavisa, spør skolen om man kan få poste et innlegg på skolens sosiale medier, eller henge opp plakater med avrivningslapper på skolene

8. Få innpass i skolene resten av året også

Ikke la TINEstafetten bli den eneste dagen i året der dere som klubb kommer inn i skolen. Ta kontakt med nærliggende skoler og tilby friidrettsdager, eller hjelp til å ta friidrettsmerker. Har dere ytterligere ressurser? Bidra med forslag til timeplaner, periodeplaner og kompetansemål som passer friidretten